Strona główna Historia Bełza Zabytki Święto Belz Użyteczne informacje Galeria Linki Оchotnicy


Historia Bełza

"Тут історія кожному дивиться в вічі,
Промовляє до нас трепетним плином віків,
Ккняжа доба, криваві з чужинцями січі,
Белз свою гідність і честь захистити зумів."
Дмитро Климчук

Bełz – to dawna stolica książęca, dzisiaj jest to ciche miasteczko, ogarnęnte legendami, tajemnicami, które leży niedaleko granicy Ukrainy z Polską. To jest jedno z najstarszych miast Ukrainy oraz Europy Srodkowowschodniej. Pierwsza wzmianka kronikanska o Bełzie w kronice pochodzi z roku 1030. Badania archeologiczne ustałily że gród był założon nieco wcześniej – na przelomie X-XI wieków.

Historia tego tysiącletniego miasta składa się nie tylko z wojen, pożarów, ale i z ciekawych oraz sakramentalnych wydarzeń wojennych, które wywarły wpływ na los całey Europy. Stąd w roku 1382 wywieziono do Częstochowy cudowny obraz Bogurodzicy, która niebawem stała się Orędowniczką Polski, tutaj w roku 1590 również odbył się zjazd biskupów Ruskich w sprawie połączenia kościoła ukrainskiego z Rzymem. W XIX wieku Bełz staje się ważnym centrum religijnym Chasydów, rodzina rabinów Rokachów buduje tutaj wielkie synagogi.

Wojny XX wieku zniszyli miasto, jego mieszkańcy rozposzyli się w ruiny. Obecnie dawne wały warowne, piękne ruiny klasztorów Dominikanów i Dominikanek, tajemnicza wieża zwana Ariańską, drewniana cerkiew św.Paraskewy – są to zabytki, które przypominają o majestacie starożytnego Bełza. Bełz wabi licznych turystów, pielgrzyvów, badaczy. W roku 2001 w Bełzie był założony rezerwat kulturalno – historyczny, gdzie pracują konserwatorzy, historycy, archeolodzy, corocznie miasto otwiera nowe strony swojej tajemniczej historii.

Belz Belz Belz Belz Belz Belz