Головна Історія Пам'ятки Заповідник Інформація Фото Посилання Волонтери Новини


Державний історико-культурний заповідник у м.Белзі

створений у 2001 році згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1678. У 2007-2011 рр. належав до сфери управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, 25 грудня 2011 р. переданий до сфери управління Міністерства культури України. Заповідник є науково-дослідною та культурно-просвітницькою установою, що забезпечує виявлення, дослідження, збереження, популяризацію та використанння культурної спадщини Белза і довкілля. Територія Заповідника складається з чотирьох окремих заповідних зон: 1) Урочище "Замочок" – колишній княжий город із підгороддям; 2) Середмістя, де знаходиться низка пам'яток архітектури XVII ст., цінна історична забудова; 3) Християнський цвинтар з церквою Св. Параскеви XVI-XVIII ст.; 4) Єврейський цвинтар XVII-XX ст. та залишки оборонного валу XVII ст.
У лютому 2010 р. ДІКЗ у м.Белзі став колективним членом Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (УНК ІКОМОС).

Пам’ятки Заповідника

Згідно Технічної документації із землеустрою по встановленню меж земельної ділянки Державного історико-культурного заповідника у м.Белзі на території Белзької міської ради Сокальського району за Заповідником закріпені земельні ділянки загальною площею 36,5161 га відповідно до опису меж території даного Заповідника, погодженого в установленому порядку.
На території Державного історико-культурного заповідника у м.Белзі знаходяться:
1. Пам’ятка археології національного значення
Городище літописного міста Белза, Х-XIIІ ст. Ох.№130025-Н.
2. Пам’ятка архітектури національного значення
Комплекс церкви Св.Параскеви XVІІІ-XІX Ох.1423:
• Церква Св. Параскеви (дерев’яна), 1761-1766 рр. Ох.1423\1;
• Дзвіниця церкви Св. Параскеви (дерев’яна), XIX ст. Ох.1423\2.
3. Пам’ятка архітектури національного значення
Ансамбль монастиря сс.Домініканок XVII ст.- XVIIІ ст. Ох. № 490:
• Костел (Церква) Св. Миколая, 1653 р. Ох. № 490/1;
• Монастирські приміщення, 1743 р. ох. № 490/2.
4. Пам’ятка архітектури національного значення
Вежа-каплиця, 1606 р. Ох. № 491.
5. Пам’ятка архітектури місцевого значення
Комплекс сакральних споруд урочища Замочок 1911-1938 рр. Ох.№2954-Лв:
• Костел Пр.Діви Марії (церква Св.Миколая), 1911 р. Ох.№2954/1-Лв;
• Дзвіниця (Марійська вежа), 1933 р. Ох.№2954/2-Лв;
• Відкритий вівтар Св.Валентина, 1935 р. Ох.№2954/3-Лв;
• Брама, 1935 р. Ох.№2954/4-Лв;
• Мури з Хресною дорогою і каплицями,1938 р. Ох.№2954/5-Лв.
6. Пам’ятка архітектури, археології, монументального мистецтва місцевого значення
Комплекс монастиря оо.Домініканів XVІ- XХ ст. Ох.№2955-Лв:
• Монастирські мури XVIIІ ст. Ох.№2955/1-Лв;
• Руїни костелу монастиря отців Домініканів, XVІ ст. (пам’ятка археології) Ох.№2955/2-Лв;
• Келійний корпус з вежею (Ратуша), XVII ст.-ХХ ст. (пам’ятка архітектури, монументального мистецтва) Ох.№2955/3-Лв;
• Стінопис в приміщенні Ратуші, XVII -XVIIІ ст. (пам’ятка монументального мистецтва) Ох.№2955/4-Лв;
• Вежа-дзвіниця, XVII -XVIIІ ст. Ох.№2955/5-Лв.
7. Пам’ятка історії місцевого значення
Місце єврейського релігійного центру ХІХ ст.
8. Пам’ятка архітектури національного значення
Костел Успіння Пресвятої Богородиці 1683-1695 рр. у м.Угнові, Ох. №492.
9. Пам’ятка архітектури національного значення
Костел Святого Марка 1693-1726 рр. у с.Варяжі Ох. №495.

Науково- дослідна та проектна робота:

Основні напрями наукової і науково-технічної діяльності Заповідника:
-діяльність музеїв та охорона історичних місць;
-дослідження в галузі архітектури та археологічні дослідження;
-дослідження і розробки в галузі гуманітарних наук-історичні науки, мистецтвознавство.
Атестація Заповідника згідно законодавства про наукову і науково-технічну діяльність не проводилась.
Із загальної кількості працюючих 13 чоловік -наукові працівники, троє з них мають наукові ступені: 2 кандидати архітектури і 1 кандидат історичних наук. 13 працівників мають вищу освіту 5-спеціальну.
При заповіднику працює вчена рада, до складу якої крім наукових працівників Заповідника входять науковці інституту «Укрзахідпроектреставрація», НУ «Львівська політехніка».
У 2003 р. Державним історико-культурним заповідником у м.Белзі розроблений Генеральний план розвитку Заповідника на основі історико-архітектурного опорного плану та Комплексна програма збереження історико-культурної спадщини Белза. Цей документ визначає межі ДІКЗ, опрацьовує програму його розвитку і використовується в подальших розробках генерального плану міста, при формуванні правил забудови, при проведення робіт по музеєфікації, реставрації та регенерації пам'яток Заповідника, у проектах нового будівництва за межами заповідника. Генеральний план включає аналіз етапів архітектурно-містобудівного розвитку Белза від початку XI ст. до наших днів; характеризує природний ландшафт його території, культурну спадщину; містить перелік існуючих, та втрачених пам'яток; визначає заходи щодо охорони, використання, реставрації, реабілітації пам'яток Заповідника.
У 2010 р. розроблено історико-архітектурний опорний план м.Угнова, який є основою для розробки Генерального плану міста.
З метою відтворення історичного середовища м.Белза розроблено проект концепції регенерації його центральної історичної частини.

Археологічні дослідження

Археологічні дослідження на території Заповідника відкривають нові сторінки історії тисячолітнього Белза. Зокрема, під час останніх комплексних досліджень на території пам’ятки архітектури національного значення Ансамблю монастиря сс. Домініканок було виявлено ряд археологічних знахідок:
а) дерев’яну забудову 14 – 16 ст.;
б) залишки мурів колишнього комплексу монастиря сс. Домініканок;
в) велику кількість знахідок з кераміки 14 – 19 ст.
У 2009 році проводились археологічні дослідження на території колишнього монастиря з церквою св. Миколая. Було знайдено кладовище, давньоруське поселення 10 – 13 ст. та значну частину кераміки. Об’єкт датують бронзовим часом.
У 2011-2012 рр. проводились археологічні досліження на території пам’ятки історії місцевого значення Місце єврейського релігійного центру. Було досліджено фундаменти та дерев’яні конструкції єврейської ритуальної лазні – мікви.

Музейна діяльність

При Заповіднику створено історико-краєзнавчий музей, який є його структурним підрозділом і формує свій основний фонд з археологічних знахідок, які надходять від щорічних археологічних розкопок, і як предмети музейного значення включаються у музейні зібрання.
У 2011 р. сформовано фонди історико-краєзнавчого музею у м.Белзі, які регулярно поповнюються, проведено інвентарний опис експонатів.

Пам’яткоохоронна діяльність

В рамках прийнятої в Сокальському районі Програми збереження культурної спадщини наукові працівники ДІКЗ у м.Белзі комплексні дослідження і виготовлення паспортів на пам'ятки місцевого значення Сокальського району. Наукові працівники Заповідника здійснили паспортизацію всіх дерев'яних сакральних споруд Сокальського району, занесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (пам’яток національного та місцевого значення).
Щороку Заповідник здійснює подання нововиявлених пам’яток з пропозицією про включення їх до Реєстру пам’яток.

Виставкова діяльність

У приміщенні пам’ятки архітектури національного значення Вежі-каплиці 1606 р. організовано виставковий зал, де постійно діють виставки: «Белз – княжа столиця» з експозицією робіт місцевого художника; «Белз очима художників» - роботи учасників міжнародного пленеру, виставка робіт учнів Львівської нац. академії мистецтв та Львівського державного коледжу декоративного та ужиткового мистецтва ім.Труша, а також - учнів Белзької школи мистецтв.

Навчально-пропагандистська та інформаційна робота

Інформаційна діяльність є важливою складовою роботи Заповідника, працівники якого проводять лекції, семінари з охорони культурної спадщини спільно з Сокальською РДА, здійснюють демонстрацію науково- освітніх та художніх фільмів на історико- культурну тематику в навчальних закладах та громадських установах м.Белза та околиць, семінари-навчання працівників Будинків просвіти; організовують екскурсії по місту.

Семінари, конференції, фестивалі

Щороку працівники Заповідника проводять наукові конференції, в тому числі-міжнародні, наукові семінари, круглі столи, робочі зустрічі та наради.
З метою популяризації історико-культурної спадщини міста працівниками Заповідника розроблено буклет „Белз. Княжа столиця крізь віки”, постійно оновлюється веб-сторінка Заповідника (belz.com.ua).

Реставрація пам’яток

Заповідник виступає державним замовником на проведення реставраційних робіт, що дозволяє скоординувати процеси наукових досліджень, проектування та проведення реставрації з дотриманням наукових методик та нормативних і законодавчих вимог до збереження нашого культурного надбання. На об’єктах Заповідника працюють відомі науково-реставраційні проектні та виробничі організації: інститут «Укрзахідпроектреставрація», Національний університет «Львівська політехніка», ЗАТ «Львівреставрація».
На сьогоднішній день виведено з аварійного стану дерев’яну церкву Св.Параскеви (XVIIІ ст.). Відреставровано також дерев’яну дзвіницю церкви Св.Параскеви. Проведено ремонтно-реставраційні роботи Вежі-каплиці 1606 р. В інтер’єрі Вежі влаштована дерев’яна галерея на відмітці втраченого дерев’яного перекриття ХІХ ст., що дало змогу використовувати Вежу як виставкову залу.
У відреставрованих залах міської Ратуші відкрито історико-краєзнавчий музей Заповідника. На вежі Ратуші відновлено рідкісні фрески XVII ст. (розписи колишнього Домініканського монастиря).
Найвагомішою подією для Заповідника є підсилення фундаментів Церкви Св.Миколая XVII ст.-складової частини Ансамблю монастиря сс.Домініканок, здійснене фахівцями українсько-французького спільного підприємства "Основа-Солсіф". Дахи церкви Св.Миколая виведено з аварійного стану, перекрито. Ці роботи забезпечать пам'ятку від руйнування і дозволяють продовжити ремонтно-реставраційні роботи.
Заповідником були подані пропозиції до Міністерства регіонального розвитку та будівництва України по завершенню ремонтно-реставраційних робіт пам’яток архітектури національного значення церкви Св.Миколая Ансамблю монастиря сс..Домініканок, церкви Св.Параскеви і Вежі-каплиці а також на продовження ремонтно-реставраційних робіт пам’яток архітектури національного значення церкви і костелу Успіння Пр.Богородиці в м.Угнові, проведення реставраційних робіт пам’яток архітектури місцевого значення-складових Комплексу сакральних споруд урочища Замочок і Комплексу монастиря оо.Домініканів. Через відсутність фінансування ці роботи призупинені.

Туристична діяльність

З метою популяризації культурної спадщини Державним історико- культурним заповідником розроблено внутрішні краєзнавчі туристичні маршрути :
1. Туристичний краєзнавчий маршрут Угнів-Белз-Варяж - протяжністю близько 30 км.з охопленням пам’яток Угнова , Белза та Варяжа, що належать до відання Державного історико- культурного заповідника у місті Белзі.
2. Туристичний краєзнавчий маршрут по місту Белзу - тривалістю понад три години.
3. Туристичний краєзнавчий маршрут по місту Угнову.
Місто Белз включено в маршрути, розроблені туристичними фірмами міста Львова, Томашова, Замосця.

Міжнародна співпраця

У листопаді 2008 року підписано договір між Гміною Белжець Республіки Польща та Державним історико- культурним заповідником у місті Белзі про транскордонну співпрацю, основним пунктом якого є розвиток туристичної галузі.
У 2008-2009 роках створено міжнародний транскордонний маршрут “Белз- Белжець” протяжністю понад 100 км по прикордонній території обох країн з кінцевими пунктами в місті Белзі (Україна) та Гміні Белжець (Республіки Польща ). Цей маршрут є результатом спільного міжнародного проекту за фінансування по програмі Польської допомоги Міністерства закордонних справ Речі Посполитої
В серпні 2008 році в місті Белзі проходив міжнародний малярський пленер за участю художників з України та Польщі.
Результатом співпраці з учасниками міжнародного волонтерського табору „Слідами давньої історії” у серпні 2009 р. є створення веб-сторінки Державного історико-культурного заповідника у м.Белзі. Проект фінансовано фундацією „ Memory, Responsibility and Future” та Фундацією ім. С. Баторія.
У серпні 2011 р. відбулася перша піша проща з м.Белза -з Замочку, звідки був вивезений Образ Матері Божої у 1384 р. до монастиря на Ясній Горі у м.Ченстохова, де зараз перебуває Чудотворний Образ Богородиці. Працівники Заповідника стали організаторами і учасниками прощі, яка проводиться щорічно.
Три роки поспіль в липні в Белзі проходить Міжнародний фольклорний фестивальтрьох культур: української, польської, єврейської "Белзька брама". Заповідник виступає співорганізатором фестивалю.
Наукові працівники ДІКЗ у м.Белзі здійснюють подання по грантових програмах.
На жаль, на даний час, враховуючи загальний існуючий стан скорочення інвестицій в економіку нашої держави та велику кількість отриманих даними фондами заяв та обмежений обсяг фінансування, проекти не набули позитивного вирішення.

Директор Заповідника – Калиш Оксана Іванівна

Адреса:

80062, Львівська область, Сокальський район, м.Белз, вул.Савенка,1
тел./факс: (03257) 5-41-57
eлектронна адреса: [email protected]

Belz Belz Belz Belz